Liczba uczestników kursów WIB

0

Studia i certyfikaty zawodowe

Jak współpracować z Klientami w zrównoważonych inwestycjach ESG?

Uruchamiamy proces szkolenia i potwierdzania kwalifikacji doradców finansowych do pracy z Klientami w zrównoważonych inwestycjach. Program szkolenia jest oparty na europejskim standardzie opracowanym przez EFPA Europa

Certyfikacja z cyberbezpieczeństwa

Certyfikat Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej potwierdza bezpiecznie funkcjonowanie i korzystanie przez pracownika instytucji finansowej z narzędzi i technologii cyfrowych w środowisku pracy.

Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Certyfikat Dealerów Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska

W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Standard Kwalifikacyjny Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych został opracowany i obowiązuje w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP).

Nowość! Szkolenia z Pracy Zdalnej!

Szkolenie ZDA(O)LNY DORADCA

Szkolenie „Zda(o)lny Doradca” jest odpowiedzią na zmiany na rynku pracy, które zaszły lub przyspieszyły z początkiem marca 2020 roku, w związku koniecznością przejścia na pracę online.

Projekty szyte na miarę

Zespół WIB wraz z gronem ekspertów i praktyków rynkowych jest przygotowany do opracowania programu kursu z pełnego spektrum tematów z obszaru bankowości i finansów. Zapraszamy.

FINSIM 4.0

FINSIM 4.0 to nowoczesny program kursu w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem.

Trening kompetencji liderskich w sektorze finansowym

Czyli jak zostać efektywnym liderem na każdym szczeblu i w każdej organizacji?

Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach

Ewidencja bankowa bez tajemnic|

Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce

Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępni trenerzy); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje)

Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

  

  

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem

 

Opinie o naszych kursach

Świetnie przeprowadzone szkolenie. Szeroki zakres informacji, pogłębił wiedzę wykorzystywaną w pracy.

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFP , poziom III edycja zamknięta / Zarządzanie portfelem klienta

WIB: profesjonalizm, duża wiedza, trafni trenerzy, prestiż. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w studium.

Studium Dealerów Rynków Finansowych, edycja 25, 2018-2019

WIB: profesjonalizm, duża wiedza, trafni trenerzy, prestiż. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w studium.

Studium Dealerów Rynków Finansowych, edycja 25, 2018-2019

Nasi klienci

Kursy #WIB udostępniają klientom ponad 25-letnie doświadczenie WIB w realizacji kursów dla pracowników sektora finansowego.
Z dumą i radością prezentujemy listę naszych klientów, którzy dotychczas skorzystali ze kursów:

 • Bank BNP Paribas S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 • Bank Spółdzielczy w Głownie
 • Bank Spółdzielczy w Łapach
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Ford/ FCE Bank S.A. Oddział w Polsce
 • Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • Raiffeisen Bank  Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Societe Generale S.A. Odział w Polsce

Cieszymy się, że wśród naszych klientów rośnie liczba klientów indywidualnych.

Przewiń do góry