email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Jak współpracować z Klientami w zrównoważonych inwestycjach ESG?

O SZKOLENIU

Na światowych rynkach mocno rozwija się trend zrównoważonego inwestowania, z angielskiego sustainable investments, ESG. Inwestycje mają służyć zielonemu ładowi, równości i różnorodności społecznej oraz dobremu zarządzaniu firmami. Czynniki ESG coraz częściej wpływają na wycenę spółek również na polskim rynku. Zrównoważone inwestowanie ESG to temat strategicznie ważny dla rynków finansowych. To szansa dla sektora finansowego, aby mieć wpływ na życie ludzi i los naszej Planety.

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Fundacją na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska (www.efpa.pl) chce wspierać inwestowanie zgodne z ESG w Polsce.

Uruchamiamy proces szkolenia i potwierdzania kwalifikacji doradców finansowych do pracy z Klientami w zrównoważonych inwestycjach. Program szkolenia jest oparty na europejskim standardzie opracowanym przez EFPA Europa (www.efpa-eu.org) i uzyskał akredytację tej organizacji jako zgodny z wymaganiami.

Wspólnie ze znakomitymi ekspertami ESG WIB opracował program szkoleniowy, przygotowujący doradców finansowych do uzyskania certyfikatu EFPA ESG Advisor.

CO OSIĄGNIESZ POPRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy finansowego, którego kompetencje doradcze w zakresie zrównoważonego inwestowania potwierdza Europejski Certyfikat Doradcy EFPA ESG.

Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Doradcy EFPA ESG:

 • Zna fundamenty zrównoważonego inwestowania
 • Potrafi przedstawić charakterystykę i korzyści produktów ESG zrównoważonego finansowania
 • Potrafi zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem
 • Potrafi dobrać produkty ESG zgodnie z wartościami i celami ESG ważnymi dla Klienta

Najważniejsza wiedza i umiejętności na zakończenie szkolenia to:

 • Będziesz umiał wymienić najważniejsze regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową
  w obszarze zrównoważonego inwestowania
 • Będziesz umiał wyjaśnić, czym jest istotność w kontekście ESG
 • Będziesz umiał przedstawić podstawowe zasady tworzenia ratingów ESG
 • Będziesz potrafił opisać standardy i wytyczne wykorzystywane przez spółki do raportowania danych ESG
 • Będziesz umiał znajdować finansowo istotne informacje w raportach spółek
 • Będziesz umiał wyjaśnić zjawisko zielonej propagandy i znaczenie Kodeksu Monitoringu Jakości Zarządzania
 • Będziesz potrafił zaprezentować i używać narzędzi służących budowaniu zaangażowania, takich jak aktywny akcjonariat, konstruktywny dialog oraz tzw. proxy voting
 • Będziesz umiał wyjaśnić, jak analizę ESG wykorzystuje się w procesie inwestycyjnym
 • Będziesz umiał ocenić, czy dana inwestycja może znaleźć się w funduszu zielonych obligacji 
 • Będziesz rozumiał zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego
 • Będziesz potrafił przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim
 • Będziesz potrafił rozpoznać preferencje klientów w zakresie ESG dla budowania ich portfela inwestycyjnego, zgodnie z wymogami adekwatności
 • Będziesz potrafił profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA jako niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego
 • Doradcom finansowym aspirującym do standardów EFPA jako potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie z ważnym trendem rynkowym ESG

JAK PRZEBIEGAJĄ ZAJĘCIA?

 • Szkolenie online, w aplikacji MS Teams, z włączonymi kamerami i głośnikami,
 • Szkolenie w formie interaktywnej prezentacji Trenera z wykorzystaniem materiału w PP, wspartej krótkimi ćwiczeniami, quizami, ankietami oraz komunikacją bezpośrednią na wizji i na czacie,
 • Szkolenie kończy się testem próbnym przygotowującym do egzaminu certyfikującego na zakończenie ostatniej sesji. 

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

Sesje szkoleniowe poprowadzi znakomity Zespół ekspertów-praktyków rynkowych, którzy na co dzień w swojej pracy zajmują się zawodowo zrównoważonymi inwestycjami ESG, w różnych aspektach tej specjalizacji.

JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA?

Program obejmuje 25 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym test próbny na zakończenie ostatniej sesji szkoleniowej 

 • Kluczowe pojęcia, procesy i trendy rozwojowe
 • Czynniki ESG i ich wpływ na analizę inwestycyjną i wycenę
 • Strategie i metody inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego finansowania
 • Budowa zaangażowania dla zrównoważonego inwestowania na poziomie firmy
 • Zrównoważone fundusze inwestycyjne i inne formy zbiorowego inwestowania
 • Ramy regulacyjne dla włączenia zasad ESG przez firmy inwestycyjne i doradców finansowych

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl 
tel.: +48 600 857 782

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Jak długo trwa szkolenie: 25 godz. dydaktycznych

Data rozpoczęcia: 25.09.2024

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams

Harmonogram szkolenia dostępny wkrótce

Odpłatność: 2390,00 zł netto VAT zw. 

Przewiń na górę