email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Certyfikacja z cyberbezpieczeństwa

O CERTYFIKACIE

Certyfikat Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej potwierdza bezpiecznie funkcjonowanie i korzystanie przez pracownika instytucji finansowej z narzędzi i technologii cyfrowych w środowisku pracy.

Dla kogo?

  • Certyfikacja jest skierowana do każdego pracownika instytucji finansowej oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela, agenta rozliczeniowego i in., mającego kontakt z technologiami cyfrowymi, które mogą stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów.
  • Certyfikacja odpowiada także na potrzeby pracowników firm i instytucji infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków, pracownicy pośredników finansowych i agregatorów płatności i in.
  • Certyfikacja może być także użyteczna dla pracowników, mających kontakt z reklamacjami i zgłoszeniami klientów, których działania mogą być narażone na cyberzagrożenia.

OSOBA POSIADAJĄCA CERTYFIKAT

  • Jest przygotowana do realizacji swoich obowiązków w instytucji finansowej zgodnie z zasadami cyberbezpieczeństwa
  • Bezpiecznie funkcjonuje w środowisku teleinformatycznym i w bezpieczny sposób korzysta z narzędzi i technologii funkcjonujących w bankach i instytucjach finansowych
  • Identyfikuje zagrożenia, przeciwdziała ryzyku cyberzagrożenia, sygnalizuje sytuacje podejrzane i raportuje naruszenia
  • Ponadto, może też edukować klientów w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa: uświadamiać o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz propagować zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów teleinformatycznych.

Aby zdobyć certyfikat Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej, należy przystąpić do egzaminu w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru, na podstawie opisu wymogów Standardu z zakresu cyberbezpieczeństwa do pobrania tutaj. Do egzaminu można przygotować się biorąc udział w szkoleniu e-learningowym Cyberbezpieczeństwo – podstawowe zasady korzystania z technologii informatycznych i sieci Internet albo w trybie eksternistycznym.

  • Egzamin może zostać przeprowadzony na zamówienie zainteresowanej instytucji finansowej na terenie całego kraju dla grupy swoich pracowników (po szkoleniu lub eksternistycznie). Egzamin jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych,  potwierdzonego Certyfikatem ZBP, sygnowanym wspólnie przez ZBP i WIB.
  • Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji wynosi 3 lata. Przedłużenie ważności kwalifikacji następuje na podstawie potwierdzenia przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikację, że posiada zaktualizowane efekty uczenia się (wzór formularza potwierdzenia będzie dostępny na stronie www ZBP i WIB)

Pliki do pobrania:

Wymogi egzaminacyjne

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę