email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP

O CERTYFIKACIE

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 4

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego  EFPA EFP, European Financial Planner EFPA EFP

Dla kogo?

  • Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Posiadacz certyfikatu EFPA EFP to zaufany doradca w finansach i biznesie zamożnego klienta indywidualnego

Posiadacz Certyfikatu EFPA EFP potrafi:

  • przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla klienta indywidualnego, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum    produktów finansowych oraz uwzględniający kwestie podatkowe
  • monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
  • zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności

Kulminacją ścieżki rozwoju doradcy, jest program Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, który kończy się międzynarodowym egzaminem EFP i otrzymaniem Certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP.

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę