Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA

O CERTYFIKACIE

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 3

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA, European Financial Advisor EFPA EFA

Dla kogo?

  • Ten poziom potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem, w granicach określonych regulacjami, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta

Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA to profesjonalista, który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia
  • przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka
  • pomóc klientowi w realizacji celów finansowych
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
  • współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem

Aby zdobyć certyfikat należy ukończyć program Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, który kończy się międzynarodowym egzaminem EFA i otrzymaniem europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska

Opiekun projektu

Renata Sieniawska

Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel. 22 182 31 71
kom. 600 857 782
rsieniawska@wib.org.pl

Przewiń do góry