email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA

O CERTYFIKACIE

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 3

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA, European Financial Advisor EFPA EFA

Dla kogo?

  • Ten poziom potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem, w granicach określonych regulacjami, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta

Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA to profesjonalista, który potrafi:

  • zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia
  • przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka
  • pomóc klientowi w realizacji celów finansowych
  • monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
  • współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem

Aby zdobyć certyfikat należy ukończyć program Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, który kończy się międzynarodowym egzaminem EFA i otrzymaniem europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę