email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP

O CERTYFIKACIE

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 2

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP

Dla kogo?

 • Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP rozumie:

 • podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze oraz wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych
 • jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych
 • produkty finansowe, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwo, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka, szczególnie w odniesieniu do produktów bardziej skomplikowanych
 • zasady dopasowania produktów inwestycyjnych dla klienta oraz przyczyny ich nieodpowiedniości, z uwzględnieniem potrzeby monitorowania zmian w sytuacji klienta i otoczeniu rynkowym
 • różnicę pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczenia w prognozowaniu
 • struktury i rozwiązania rynkowych dla produktów inwestycyjnych, w tym platformy, za których pośrednictwem są sprzedawane
 • zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy
 • podstawowe zasady wyceny produktów finansowych
 • podstawy teorii portfelowej oraz posiada umiejętność wyjaśnienia konsekwencji dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych
 • posiada umiejętność oceny danych i informacji zawartych w pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych

Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIP. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIP, uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę