email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Zapoznasz się z zasadami rachunkowości bankowej
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji bankowej oraz będziesz potrafił wskazać, gdzie i jak ewidencjonowane zdarzenia są prezentowane w sprawozdaniu finansowym na poziomie podstawowym
  • Będziesz rozumiał podstawowe kategorie rachunkowości i sprawozdawczości banków i umiał je zinterpretować

Będziesz znał ostatnie zmiany w rachunkowości banków oraz wzorcowym planie kont

Komu polecamy szkolenie?

  • Osobom, zamierzającym rozpocząć pracę lub startującym w sektorze bankowym
  • Pracownikom instytucji finansowych, obejmującym nowe obowiązki z obszaru rachunkowości bankowej

PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ

  • Wprowadzenie: podstawy prawne funkcjonowania banku, kluczowe definicje – krótka charakterystyka
  • Wstęp do rachunkowości bankowej – krótka charakterystyka
  • Sprawozdawczość banków wg rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków – krótka charakterystyka, case study na przykładzie sprawozdania finansowego banku sporządzonego wg PSR i MSSF

WARSZTATY

  • Ewidencja wybranych operacji gospodarczych – przykłady liczbowe

Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl 

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

jgrobelny@wib.org.pl
tel.: +48 664 907 205

Przewiń na górę