email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Zasady funkcjonowania banku komercyjnego – bankowość w pigułce

O Szkoleniu

Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępni trenerzy); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje)

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • W krótkim czasie zdobędziesz podstawową, praktyczną wiedzę z zakresu zasad i warunków funkcjonowania banków w Polsce
 • Poznasz kluczowe obszary działalności, produkty i funkcje banku oraz ich rolę i miejsce w obsłudze klienta bankowego
 • Będziesz potrafił/a zidentyfikować podstawowe rodzaje ryzyka bankowego, poznasz metody jego monitorowania oraz wymogi nadzoru finansowego w obszarze ryzyka
 • Będziesz potrafił/a zidentyfikować główne zagrożenia wynikające z korzystania z nowoczesnych technologii w bankowości oraz zdefiniować najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa
 • Poznając lepiej instytucję bankową, stworzysz sobie szansę rozwoju zawodowego na różnych stanowiskach w banku
 • Szkolenie może stanowić wsparcie w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Komu polecamy szkolenie?

 • Nowo zatrudnionym pracownikom banku
 • Pracownikom komórek wsparcia banku, niezwiązanym bezpośrednio z obsługą klientów
 • Pracownikom firm współpracujących z bankami, np. firmom IT, centrom usług wspólnych

PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA

Bank i jego otoczenie

 • Podstawy prawne funkcjonowania banków
 • Rodzaje banków (instytucje kredytowe, międzynarodowe instytucje finansowe)
 • Nadzór makro- i mikroostrożnościowy
 • System gwarantowania depozytów. BFG

Elementy organizacji i zarządzania bankiem

 • Controlling i analiza sytuacji finansowej
 • Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie aktywami i pasywami (system FTP)
 • Audyt wewnętrzny i compliance. Rekomendacja H
 • Dyrektywa AML

Ryzyko finansowe i operacyjne. Adekwatność kapitałowa

 • Podstawowe rodzaje ryzyka
 • Metody monitorowania ryzyka
 • Ryzyko a nadzór finansowy
 • Czynności bankowe. Operacje bankowe krajowe i zagraniczne
 • Bankowość elektroniczna. Home banking i karty kredytowe
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z nowoczesnych technologii w bankowości, podstawy cyberbezpieczeństwa

Działalność kredytowa banku

Produkty kredytowe dla klienta indywidualnego oraz klienta SME

Ochrona konsumenta – kredytobiorcy. Etyka w działalności bankowej

Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl 

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

jgrobelny@wib.org.pl
tel.: +48 664 907 205

Przewiń na górę