Egzamin ECB EFCB 3E

O EGZAMINIE

Skorzystaj z dofinansowania do egzaminu w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Sprawdź warunki tutaj: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie i zapisz się na egzamin.

Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz daje prawo ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jedynym ogólnoeuropejskim certyfikatem z zakresu fundamentów nowoczesnej bankowości. 

Komu polecamy Egzamin i Certyfikację?

Certyfikacja ECB EFCB 3E jest adresowana do wszystkich pracowników instytucji finansowych oraz osób zainteresowanych karierą w tym sektorze.

Jak przebiega egzamin?

Egzamin realizowany jest w formule online w aplikacji MS Teams.

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej (test składający się z 60 pytań), w języku polskim. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) do pobrania tutaj.

Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wiodącym dokumentem są wymagania egzaminacyjne, określone w Standardzie Dyplomowanego Pracownika Bankowego, zawierającym Cele egzaminacyjne EFCB 3E opracowane przez European Banking and Financial Services Training Association, do pobrania tutaj. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy podręcznik Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, który jest do pobrania nieodpłatnie.
Podręcznik jest rekomendowany przez ZBP przy przygotowaniu się do egzaminu, natomiast poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.

Zgłoszenia i informacje:

Wypełniając formularz zgłoszenia na egzamin należy wpisać:

  1. Osoby po raz pierwszy przystępujące do egzaminu: datę i miejsce urodzenia (niezbędne do wystawienia Certyfikatu) oraz adres korespondencyjny, na który chcecie Państwo otrzymać Certyfikat (jeśli inny od adresu płatnika).
  2. Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego: informacje z punktu 1. oraz miejsce i datę pierwszego egzaminu.

Brak powyższych danych skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na egzamin.

Europejski Certyfikat Bankowca 3E wystawiany jest przez the European Banking and Financial Services Training Network, EBTN (www.ebtn.eu), który prowadzi centralny rejestr osób certyfikowanych (EFCB Registry).

Przygotowanie do egzaminu ECB EFCB 3E WIB realizuje wyłącznie w wewnętrznej. 

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

jgrobelny@wib.org.pl
tel.: +48 664 907 205

Informacje organizacyjne

Jak długo trwa egzamin: 90 minut

Odpłatność: 528.46 zł netto plus 23% VAT (650,00 brutto)

Termin: 18.12.2021

Egzamin realizowany jest w formule online w aplikacji MS Teams.

Odpłatność obejmuje opłatę za egzamin, możliwość przystąpienia do jednej poprawki w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu oraz wydanie certyfikatu EFCB 3E.

Należność należy wpłacić na rachunek ING Bank Śląski SA – 93 1050 1038 1000 0023 2887 9727.

Przewiń do góry