Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

O CERTYFIKACIE

Certyfikacja potwierdza wiedzę i umiejętności potrzebne w obsłudze klientów i sprzedaży produktów bankowych

Certyfikat Konsultanta ds. Finansowych funkcjonuje w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP).

Dla kogo?

  • Certyfikacja jest adresowana do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych: sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, a także kasjerodysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami sprzedaży usług bankowych, a także pracowników instytucji finansowych i firm współpracujących z bankami,  firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych,  oraz studentów, którzy wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z sektorem finansowym.

Aby zdobyć Certyfikat Konsultanta ds. Finansowych należy przystąpić do egzaminu pisemnego (w formie testu) i ustnego. Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) i pytań ustnych. W celu lepszego sprawdzenia umiejętności w ramach egzaminu ustnego, na 3 zadawane pytania, jedno dotyczy wiedzy, a dwa konkretnych przypadków (tzw. „case’ów”). Drugi etap uzyskiwania certyfikatu to ocena umiejętności oraz postaw pracownika (nie objętych egzaminem) przez pracodawcę. Pracodawca musi potwierdzić oba wymienione elementy na wystandaryzowanym wniosku. Finalna ocena składa się z 3 elementów: wyniku egzaminu ZBP, oceny pracodawcy na temat umiejętności pracownika oraz oceny pracodawcy na temat postaw pracownika. Uzyskanie pozytywnej oceny we wszystkich tych trzech przypadkach upoważnia ZBP do wystawienia Certyfikatu „Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych”.

Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania certyfikatu?

  • WIB realizuje program szkoleniowy przygotowujący do egzaminu i egzaminy w formule wewnętrznej, wyłącznie na zlecenie Klienta. Instytucje zainteresowane tym stopniem zawodowym prosimy o kontakt z Opiekunem modułu. 

Pliki do pobrania:

Wymogi egzaminacyjne

Baza pytań testowych (bez odpowiedzi) i pytań ustnych

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

jgrobelny@wib.org.pl
tel.: +48 664 907 205

Chesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl 

Przewiń do góry