email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w sytuacji trudnej

Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Pogłębisz wiedzę z zakresu metod restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Podniesiesz swoje kompetencje w dziedzinie optymalizacji i kreowania wartości firmy w procesie restrukturyzacji oraz planowania ekonomiczno-finansowego w ramach restrukturyzacji
 • Zapoznasz się z praktyką restrukturyzacyjną na gruncie prawa polskiego w zakresie ścieżek restrukturyzacji finansowej podmiotów gospodarczych
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie weryfikacji i oceny planu restrukturyzacji z elementami wyceny przedsiębiorstwa niezbędnej w niektórych ścieżkach restrukturyzacji
 • Rozwiniesz umiejętności oceny możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa na bazie analizy jego kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej w długim i krótkim terminie

Komu polecamy szkolenie?

 • Specjalistom, ekspertom, pracownicom Departamentu/Działu Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w bankach, przedsiębiorcom

PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA

 • Istota restrukturyzacji finansowej i kapitałowej w przedsiębiorstwie, co to jest restrukturyzacja i jej cele
 • Charakterystyka przedsiębiorstw znajdujących się w procesie restrukturyzacji
 • Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do określenia możliwości restrukturyzacji i założeń do planu
 • Analiza finansowa i weryfikacja sprawozdań finansowych historycznych oraz związanych z restrukturyzacją i ich związku z typowymi zdarzeniami gospodarczymi
 • Restrukturyzacja, jej cele i metody
 • Opracowanie planu restrukturyzacji i ocena realności restrukturyzacji w kontekście posiadanych informacji

Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl 

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

jgrobelny@wib.org.pl
tel.: +48 664 907 205

Przewiń na górę