email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV – ONLINE

O STUDIUM

Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem

Jest kulminacją ścieżki rozwoju doradcy. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb. Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV, kończy się międzynarodowym egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego (European Financial Planner).

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Przygotujesz się do roli profesjonalnego doradcy-eksperta w finansach i biznesie dla zamożnego klienta indywidualnego, z uwzględnieniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Po zdaniu egzaminu EFP zdobędziesz najbardziej prestiżowy certyfikat planowania finansowego European Financial Planner i potwierdzisz, że potrafisz:
  • przygotować kompleksowy i szczegółowy plan finansowy dla zamożnego klienta, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, dopasowany do profilu i cyklu życia klienta, wykorzystujący pełne spektrum produktów finansowych oraz uwzględniający optymalizację podatkową
  • monitorować i modyfikować plan finansowy wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
  • zbudować długofalową, dochodową współpracę z klientem, opartą na zaufaniu i transparentności
 • Wypełnisz wymagania kompetencyjne dla pracowników firm inwestycyjnych.

Komu polecamy szkolenie?

 • Certyfikowanym Doradcom Finansowym EFPA EFA, poziom III,
 • Najbardziej doświadczonym doradcom finansowym w segmencie bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem, którzy chcą zdobyć i potwierdzić najwyższy poziom kompetencji zawodowych.

Wymagania wstępne:
Wskazane jest posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA, kilkuletnie doświadczenie w pracy z klientami zamożnymi, profil analityczny.

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie zdalnej. Krótkie, interaktywne prezentacje wprowadzają do kluczowych zagadnień, które rozwijane są w trakcie licznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. W trakcie zajęć uczestnicy najpierw z pomocą trenera, a potem samodzielnie pracują nad złożonym studium przypadku klienta zamożnego, wymagającym przygotowania planu finansowego. Swoje propozycje planów finansowych prezentują w trakcie ostatnich zajęć, które są kulminacją programu i bezpośrednim przygotowaniem do egzaminu EFP, składającego się z testu jednokrotnego wyboru oraz studium przypadku z planowania finansowego. Egzamin EFP organizuje EFPA Polska.

Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”.

A w Przyborniku np.:

 • Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających                                        
 • Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne

Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf                                                

Kto prowadzi szkolenie?

Zespół trenerów: doświadczeni eksperci-praktycy z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, doradztwa biznesowego, podatków, planowania inwestycyjnego i zarządzania portfelem. To znakomici trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Proces planowania finansowego (4 h)
  • Główne wyzwania planowania finansowego: klient bogaty i prowadzący działalność gospodarczą
  • Wskazanie najlepszych praktyk i kierunków rozwoju
  • Przegląd rynku lokalnego i międzynarodowego
  • Zagadnienia etyczne związane z planowaniem finansowym
 • Makroekonomia i globalny rynek finansowy (12 h)
  • Polityka fiskalna, teoria i procesy decyzyjne
  • Polityka pieniężna, teoria i procesy decyzyjne
 • Finanse behawioralne (8 h)
  • Wpływ emocji na proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
  • Jak  uracjonalnić proces podejmowania decyzji inwestycyjnej
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe (6 h)
  • Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
  • Ubezpieczenia życiowe
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: emerytury i strategie emerytalne (6 h)
  • Aktualny system emerytalny (3 filary): możliwości i ograniczenia
  • Przegląd instrumentów (IKZE/IKE, PPE)
  • Strategie emerytalne
  • Case studies
 • Analiza, planowanie i zarządzanie potrzebami klienta: inwestycje i strategie inwestycyjne (24h)
  • Przegląd instrumentów akcje, dług, instrumenty pochodne.
  • Wycena instrumentów w tym instrumentów pochodnych.
  • Miary ryzyka i stopy zwrotu podstawą planowania i zarządzania inwestycją. Korelacja. Dywersyfikacja.
  • Strategie inwestycyjne jako instrument zarządzania inwestycją
  • Strategie opcyjnie.
  • Gry inwestycyjne.  Zarządzanie strategią inwestycyjną
 • Inwestycje na rynku walutowym i rynku surowców (8 h)
  • Rynek walutowy (FOREX)
  • Rynek surowców:
  • Inwestycje pośrednie na rynku surowców
 • Inwestycje alternatywne: nieruchomości (6 h)
  • Cykl koniunkturalny na rynku nieruchomości
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Przegląd instrumentów inwestycyjnych na rynku nieruchomości
  • Strategie długoterminowego inwestowania w nieruchomości:
  • Case studies
 • Inwestycje private equity (6 h)
  • Rynek niepubliczny
  • Inwestowanie na rynku private equity
  • Rynek venture capital: business angels
  • Przegląd instrumentów
  • Strategie
 • Optymalizacja podatkowa. Przekazywanie majątku. Elementy prawa międzynarodowego (16 h)
  • Zysk bez ryzyka czyli wykorzystanie spółek osobowych do realizacji działalności gospodarczej – spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa
  • Holding podatkowy, Fundusz Inwestycji Zamkniętych, Struktury międzynarodowe (Holandia, Cypr, Luksemburg), a może Fundacja bądź Trust
  • Optymalne formy obniżenia podstawy opodatkowania
  • Efektywne formy finansowania działalności oraz ektywne formy zatrudnienia kadry kierowniczej (ZUS, PIT), w tym opcje na akcje oraz ubezpieczeniowe produkty motywacyjne
  • Optymalne formy wyjścia z inwestycji (sprzedaż udziałów a sprzedaż majątku)
  • Transfer międzypokoleniowy, w tym wehikuły ubezpieczeniowe
 • Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku, z wykorzystaniem kalkulatora finansowego (8 h)
 • Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta (16 h)
  • Rynek finansowy: przegląd istotnych cech dla zarządzania portfelem
  • Kompleksowa analiza profilu klienta
  • Kompleksowa analiza potrzeb klienta
  • Ocena sytuacji zastanej oraz modyfikacje z zastosowaniem podejścia portfelowego
  • Finansowanie potrzeb: przegląd instrumentów
  • Tworzenie strategii inwestycyjnych opartych na klasach aktywów
  • Zarządzanie płynnością a konstrukcja struktury portfela
  • Monitoring portfela: płynność, duration, ryzyko kredytowe, zmienność
  • Stres testy portfela
 • Zachowania etyczne w pracy doradcy (4 h)
  • Studia przypadku
 • Planowanie finansowe dla przedsiębiorców: podstawy finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwanie kapitału, ocena projektów inwestycyjnych (20 h)
  • Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
  • Analiza źródeł i użycia funduszy (kapitałów) wg bilansu przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie i analiza sprawozdania z przepływów gotówki
  • Analiza kapitału pracującego
  • Jak przeanalizować i ocenić zewnętrzne potrzeby finansowe w przedsiębiorstwie
  • Ocena perspektyw ekonomiczno-finansowych dla właściciela biznesu
  • Jak przygotować kompletną i zintegrowaną propozycję planu finansowego dla właściciela biznesu
  • Jak koordynować plan ekonomiczno-finansowy
  • Planowanie finansowe długów biznesowych
  • Wybrane aspekty fiskalne planowania długów biznesowych
  • Podstawy analizy i oceny zmian długów i ich przepływów
  • Arbitraż kapitału dłużnego w okresie kosztu kapitału
  • Definiowanie i przygotowanie oferty finansowej po stronie kapitału (własnego) klienta
  • Pojęcia: fuzji i przejęć, wykupów, dźwigni finansowej, wykupów menedżerskich, ofert publicznych (IBOs).
  • Jak zarządzać udziałami i akcjami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
  • Definicja i charakterystyka firm mieszczących się w określeniu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (SME)
  • Wybrane zaawansowane zagadnienia z zarządzania korporacjami, różnice między pojęciami: trust, holding i fundacja
  • Analiza aplikacji ubezpieczenia biznesu dla firm sektora SME

Warsztaty w planowaniu finansowym: opracowanie i  prezentacja planu finansowego klientowi, zastosowanie kalkulatora finansowego (16 h)

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Informacje organizacyjne

Jak długo trwa szkolenie: 168 godz. dydaktycznych

Data rozpoczęcia: do uzgodnienia

Szkolenia realizowane w aplikacji MS Teams

Harmonogram studium

Odpłatność (bez egzaminu): 8950,00 zł netto VAT zw.- przy jednorazowej wpłacie

9050,00 zł netto VAT zw.- przy wpłacie w ratach

Egzamin organizuje EFPA Polska

Przewiń na górę