email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

CERTYFIKACJA ESG

O CERTYFIKACIE

Nowy Europejski Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania. Doradca EFPA ESG Advisor nie tylko zna regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania, rozumie zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego, potrafi przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim, ale także potrafi profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela.                                  

Posiadacz certyfikatu EFPA ESG Advisor to zaufany doradca w finansach i biznesie dla klienta świadomego i zaangażowanego w rozwój ESG w Polsce w zakresie środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego

Dla kogo?

 • dla Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA jako niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego
 • dla doradców finansowych aspirujących do standardów EFPA jako potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie z ważnym trendem rynkowym ESG

OSOBA POSIADAJĄCA CERTYFIKAT

 • Na tym poziomie doradcy powinni potwierdzić znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania, przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania, zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem, aby ostatecznie dobrać produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.

  Najważniejsza wiedza i umiejętności Doradcy EFPA ESG Advisor to:

  • będziesz umiał wymienić najważniejsze regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania
  • będziesz umiał wyjaśnić, czym jest istotność w kontekście ESG
  • będziesz umiał przedstawić podstawowe zasady tworzenia ratingów ESG
  • będziesz potrafił opisać standardy i wytyczne wykorzystywane przez spółki do raportowania danych ESG
  • będziesz umiał znajdować finansowo istotne informacje w raportach spółek
  • będziesz umiał wyjaśnić zjawisko zielonej propagandy i znaczenie Kodeksu Monitoringu Jakości Zarządzania
  • będziesz potrafił zaprezentować i używać narzędzi służących budowaniu zaangażowania, takich jak aktywny akcjonariat, konstruktywny dialog oraz tzw. proxy voting
  • będziesz umiał wyjaśnić, jak analizę ESG wykorzystuje się w procesie inwestycyjnym
  • będziesz umiał ocenić, czy dana inwestycja może znaleźć się w funduszu zielonych obligacji
  • będziesz rozumiał zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego
  • będziesz potrafił przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim
  • będziesz potrafił rozpoznać preferencje klientów w zakresie ESG dla budowania ich portfela inwestycyjnego, zgodnie z wymogami adekwatności
  • będziesz potrafił profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu na stronie EFPA Polska

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę