WIB - e-learning, szkolenia, kursy, certyfikaty zawodowe

Liczba uczestników kursów WIB

0

Studia i certyfikaty zawodowe bankowość i finanse

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Standard Kwalifikacyjny Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych został opracowany i obowiązuje w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (SSKBP).

Certyfikat Dealerów Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska

W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska

Szkolenia elearningowe finanse i bankowość

Doradztwo finansowe, MIFID II

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, MiFIDII

Zdobędziesz podstawowy warsztat wiedzy i umiejętności doradcy finansowego, aby skutecznie informować Klienta o produktach finansowych, które oferujesz.

Potwierdzisz swoje kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi dla informowania o produktach finansowych, zdobywając europejski Certyfikat EFPA EIA

Kurs dla osób, które sprzedają produkty finansowe w banku, firmie ubezpieczeniowej, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego lub zamierzają rozpocząć karierę w usługach finansowych.

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, MiFIDII

Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla profesjonalnego doradcy finansowego pracującego z Klientami.

Potwierdzisz swoje kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi dla informowania i doradztwa inwestycyjnego, zdobywając europejski Certyfikat EFPA EIP

Kurs dla doradców finansowych w bankowości detalicznej i premium, firmach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego, którzy udzielają informacji o produktach inwestycyjnych oraz uczestniczą w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego.

MIFiD II: Polska implementacja. Zachęty i najważniejsze zmiany regulacji na rynku.

Kurs aktualizujący w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów oraz rekomendacje zawarte w opublikowanych stanowiskach KNF.

Kurs skierowany do pracowników banków (detal, bankowość osobista/affluent, bankowość prywatna i wealth), firm ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego pracowników firm inwestycyjnych, udzielającym informacji o produktach finansowych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II.

MIFiD II: Doradztwo Inwestycyjne - praktyka na polskim rynku w reżimie MIFiD II

Kurs aktualizacyjny, wprowadzający w najważniejsze zasady bezpiecznego świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Kurs skierowany do pracowników banków (detal, bankowość osobista/affluent, bankowość prywatna i wealth), firm ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego pracowników firm inwestycyjnych, udzielających informacji o produktach finansowych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w usługach finansowych

Kurs umożliwia uzyskanie Certyfikatu „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej”, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Związku Banków Polskich (SSKBP)

Jak bezpiecznie pracować w cyfrowej instytucji finansowej z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Poznasz podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, realizacji usług bankowych, aktywności w sieci Internet i ochrony tożsamości.

„Szkolenie przygotowane dla pracowników banków, banków spółdzielczych, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych, agentów rozliczeniowych i in., którzy korzystają z technologii cyfrowych, w środowisku narażonym na cyberzagrożenia w środowisku własnym pracy oraz dla klientów

Przeciwdziałanie praniu pieniądzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian w ustawie z dn. 1 marca 2018 r.

Praktyczny niezbędnik zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poznaj swojego Klienta, etapy procederu, listy kontrolne, studia przypadków, wymogi prawne.

Szkolenie przygotowane dla pracowników: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, doradcom i brokerom finansowym, operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut, i in. Rekomendacja dla studentów i absolwentów, zainteresowanych pracą w sektorze finansowym.

IDD

IDD - Szkolenie zawodowe dla osób dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe

Kurs udostępniany w pakiecie lub pojedynczo dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe. Pełny kurs to kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia do zrealizowania w ciągu roku.

Dedykowany pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).

Hipoteka

Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego

Kurs zgodny z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla pracowników, wynikającymi z Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Kurs przygotowany dla osób, które zamierzają pracować lub pracują w banku w sprzedaży kredytów hipotecznych, agentów wykonujących czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego i pośredników kredytowych.

Webinary finanse i bankowość

Oferta webinarów WIB będzie dostępna od lutego 2021

Szkolenia szyte na miarę

Zespół WIB wraz z gronem ekspertów i praktyków rynkowych jest przygotowany do opracowania programu kursu z pełnego spektrum tematów z obszaru bankowości i finansów. Zapraszamy.

FINSIM 4.0

FINSIM 4.0 to nowoczesny program kursu w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem.

Trening kompetencji liderskich w sektorze finansowym

Czyli jak zostać efektywnym liderem na każdym szczeblu i w każdej organizacji?

Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach

Ewidencja bankowa bez tajemnic|

Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce

Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępni trenerzy); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje)

Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

  

  

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem

 

Opinie o naszych kursach

Świetnie przeprowadzone szkolenie. Szeroki zakres informacji, pogłębił wiedzę wykorzystywaną w pracy.

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFP , poziom III edycja zamknięta / Zarządzanie portfelem klienta

WIB: profesjonalizm, duża wiedza, trafni trenerzy, prestiż. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w studium.

Studium Dealerów Rynków Finansowych, edycja 25, 2018-2019

WIB: profesjonalizm, duża wiedza, trafni trenerzy, prestiż. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w studium.

Studium Dealerów Rynków Finansowych, edycja 25, 2018-2019

Nasi klienci

Kursy #WIB udostępniają klientom ponad 25-letnie doświadczenie WIB w realizacji kursów dla pracowników sektora finansowego.
Z dumą i radością prezentujemy listę naszych klientów, którzy dotychczas skorzystali ze kursów:

 • Bank BNP Paribas S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 • Bank Spółdzielczy w Głownie
 • Bank Spółdzielczy w Łapach
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Ford/ FCE Bank S.A. Oddział w Polsce
 • Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • Raiffeisen Bank  Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Societe Generale S.A. Odział w Polsce

Cieszymy się, że wśród naszych klientów rośnie liczba klientów indywidualnych.

Przewiń do góry