email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

O CERTYFIKACIE

Od 01.03.2023 roku obowiązują nowe wymogi egzaminacyjne!

2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Certyfikat potwierdza mocne podstawy praktycznej wiedzy ogólnobankowej, która jest podstawą skutecznego rozwoju kariery w sektorze usług finansowych. Egzamin można zdawać eksternistycznie. Zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz daje prawo ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest jedynym ogólnoeuropejskim certyfikatem z zakresu fundamentów nowoczesnej bankowości. 

Dla kogo?

  • Pracownicy instytucji finansowych oraz osoby zainteresowane karierą w tym sektorze

Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania certyfikatu?

  • WIB realizuje program Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E przygotowujący do egzaminu w formule wewnętrznej, wyłącznie na zlecenie Klienta. Instytucje zainteresowane tym stopniem zawodowym prosimy o kontakt z Opiekunem modułu.
  • Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy podręcznik „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E” wraz z aktualizacją, który jest do pobrania nieodpłatnie.

Pobierz podręcznik

Pobierz aktualizację podręcznika

Jak utrzymać ważność certyfikatu EFCB 3E?

  • Każdy posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E powinien uczestniczyć w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E. Przystąpienie do Programu SRZ jest jednym z elementów wymogów certyfikacyjnych EBTN jako instytucji certyfikującej. Spełnienie wymogu stałego rozwoju zawodowego jest warunkiem utrzymania ważności certyfikatu ECB EFCB 3E.
  • Posiadacz certyfikatu, który przystąpił do programu, zostaje wpisany do Rejestru posiadaczy Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E, publikowanego na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości.
  • Posiadacz certyfikatu ECB EFCB 3E dba o swój rozwój zawodowy, realizując różne aktywności wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych (np. udział w szkoleniach, samokształcenie) i raz na 2 lata wysyła do WIB Raport Stałego Rozwoju Zawodowego. Szczegółowa procedura udziału w Programie została opisana w Regulaminie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E.

Jak zamienić dotychczasowy certyfikat ECB EFCB na certyfikat EFCB 3E?

  • Posiadacze certyfikatów ECB EFCB w Polsce mają możliwość ich zamiany na certyfikaty ECB EFCB 3E.
  • Warunkiem jest akceptacja Regulaminu Stałego Rozwoju Zawodowego, wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie i przekazanie ich do WIB. Procedura przejścia z certyfikatu ECB EFCB na certyfikat ECB EFCB 3E wiąże się z opłatą certyfikacyjną, bez konieczności zdawania kolejnego egzaminu, wnoszoną do WIB wraz z Deklaracją. Utrzymanie certyfikatu ECB EFCB 3E pozyskanego w ten sposób wymaga spełnienia wymogu stałego rozwoju zawodowego w kolejnych latach, zgodnie z procedurą opisaną Regulaminie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E.

Pliki do pobrania:

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E

Deklaracja Uczestnictwa w Programie SRZ ECB EFCB 3E

Szerzej o certyfikacji w artykule w Karierze w Finansach.

Przeczytaj też wywiad z posiadaczką kwalifikacji EFCB

Przewiń na górę