email: szkolenia@wib.org.pl,  tel.: +48 22 182 31 70

Certyfikacja Dealerów Rynków Finansowych WIB/ ACI Polska

O CERTYFIKACIE

Certyfikacja Dealerów Rynków Finansowych WIB/ACI Polska weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla  uczestników rynków finansowych, pracujących w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce. Wszechstronnie i praktycznie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku dealera rynków finansowych, poprzez zdobycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami wykorzystywanymi na rynkach walutowych, pieniężnych, obligacji oraz ich pochodnych.

Certyfikat Dealera WIB/ ACI Polska jest sygnowany wspólnie przez WIB i Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

Dla kogo?

  • Certyfikat jest wyróżnikiem profesjonalizmu dla dealerów korporacyjnych, traderów korporacyjnych,  pracowników middle office i back office w bankach, specjalistów rynków finansowych w instytucjach finansowych,  specjalistów z obszaru ryzyka, compliance, pracowników centrów usług wspólnych z obszaru usług finansowych,  pracowników komórek finansowych korporacji zarządzających ryzykiem rynkowym.

Aby zdobyć certyfikat, należy wziąć udział w szkoleniu Studium Dealerów Rynków Finansowych i zdać egzamin, który sprawdza wiedzę i umiejętności wymagane od certyfikowanych dealerów rynków finansowych. Egzamin odbywa się w formie pisemnej: pytania testowe i krótkie zadania.  Nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwa komisja egzaminacyjna, składająca się z przedstawicieli WIB i ACI Polska.

Opiekun projektu

Aleksandra Białach

abialach@wib.org.pl
tel.: +48 600 857 782

Przewiń na górę