Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Będziesz umiał wyjaśnić znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego  na rynku finansowym w Polsce
  • Będziesz identyfikował i stosował regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
  • Nauczysz się analizować potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
  • Zastosujesz w praktyce obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia 
  • Wyczerpująco charakteryzujesz  produkty ubezpieczeniowe,  ich zalety i ograniczenia dla klienta,  dopasowując produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
  • Będziesz identyfikował i zarządzał konfliktem interesów
  • Będziesz znał i stosował w praktyce standardy etyki zawodowej

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).

PRZYKŁADOWY ZAKRES SZKOLENIA

MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także  z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III

MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I

MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II

MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk)

MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III

MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III

MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III

MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III

MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych,  DZIAŁ I,II

MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III

MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III

MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III 

MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I

MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II

MODUŁ XV: Obsługa roszczeń,  DZIAŁ II

Program, termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia z Klientem

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Napisz do nas na adres szkolenia@wib.org.pl 

Opiekun projektu

Joanna Grobelny

Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel. 22 182 31 71
kom. 664 907 205
jgrobelny@wib.org.pl

Informacje organizacyjne

Przewiń do góry